Định hướng xây dựng kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán nhà nước

Ngày hỏi:17/03/2017

Tôi tên là Nguyễn Tuấn Vũ, SĐT: 09877***, tôi muốn hỏi: Định hướng xây dựng kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán nhà nước được quy định như thế nào? Tôi nghe nói mới có hướng dẫn mới về lập, thẩm định và ban hành kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán nhà nước. Tôi có thắc mắc như trên. Cho tôi hỏi luôn văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Tôi xin cảm ơn và mong sớm nhận được câu trả lời!

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Định hướng xây dựng kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán nhà nước
  (ảnh minh họa)
 • Định hướng xây dựng kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán nhà nước được hướng dẫn tại Điều 10 Quy định lập, thẩm định và ban hành kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 03/2017/QĐ-KTNN (Có hiệu lực từ 05/05/2017), theo đó:

  Điều 10. Định hướng xây dựng kế hoạch kiểm toán năm

  1. Trước ngày 15 tháng 6 hàng năm, Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành văn bản hướng dẫn xây dựng kế hoạch kiểm toán năm sau theo những nội dung chủ yếu sau: Đánh giá tình hình xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm toán năm trước; phân tích đặc điểm, tình hình kinh tế - xã hội; tình hình phân bổ, chấp hành dự toán ngân sách nhà nước và các chủ trương, chính sách quản lý, điều hành kinh tế, xã hội nổi bật trong năm kế hoạch; xác định mục tiêu kiểm toán tổng quát; định hướng xây dựng kế hoạch năm kế hoạch; một số định hướng về phương án tổ chức kiểm toán của Kiểm toán nhà nước và các giải pháp tổ chức thực hiện.

  2. Định hướng xây dựng kế hoạch kiểm toán năm được thực hiện thông qua việc xem xét, phân tích các thông tin, văn bản sau:

  a) Các thông tin, văn bản được qui định tại Điều 4 Quy định này.

  b) Các yêu cầu kiểm toán của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các đề nghị kiểm toán của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.

  c) Thông tin từ các cơ quan truyền thông, dư luận xã hội, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức đào tạo, nghiên cứu trong và ngoài nước.

  d) Thông tin về kết quả kiểm toán qua các năm; ý kiến chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước và ý kiến của tổ chức, cá nhân thuộc Kiểm toán nhà nước liên quan đến công tác kế hoạch kiểm toán năm.

  Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về Định hướng xây dựng kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán nhà nước, được quy định tại Quyết định 03/2017/QĐ-KTNN. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
ĐANG PHÂN TÍCH CĂN CỨ PHÁP LÝ
 • đang phân tích....
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn