DN xuất khẩu hàng hóa có được sử dụng hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn thương mại?

Ngày hỏi:14/08/2020

Bắt đầu ngày 01/11/2020 sẽ dùng hóa đơn điện tử. Nhưng em xin hỏi doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài có được sử dụng hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn thương mại?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • DN xuất khẩu hàng hóa có được sử dụng hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn thương mại?
   (ảnh minh họa)
  • Khoản 5c Điều 6 Thông tư 68/2019/TT-BTC quy định:

   Cơ sở kinh có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (kể cả cơ sở gia công hàng hóa xuất khẩu) khi xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng điện tử hoặc hóa đơn bán hàng điện tử.

   Khi xuất hàng hóa để vận chuyển đến cửa khẩu hay đến nơi làm thủ tục xuất khẩu, cơ sở sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử theo quy định làm chứng từ lưu thông hàng hóa trên thị trường. Sau khi làm xong thủ tục cho hàng hóa xuất khẩu, cơ sở lập hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng cho hàng hóa xuất khẩu.

   Trước đây, theo Công văn 11352/BTC-TCHQ năm 2014 về hóa đơn hàng xuất khẩu:

   Về bộ hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài, Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng hóa đơn thương mại để thay thế hóa đơn xuất khẩu. Trường hợp doanh nghiệp nội địa xuất khẩu hàng hóa vào khu phi thuế quan thì trong bộ hồ sơ hải quan sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng theo quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/20114 của Bộ Tài chính.

   Như vậy, theo Điểm c Khoản 5 Điều 6 Thông tư 68/2019/TT-BTC thì thay vì sử dụng hóa đơn thương mại theo quy định tại Công văn 11352/BTC-TCHQ như trước đây, các doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài sẽ sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 68/2019/TT-BTC.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn