Đổi báo cáo tài chính

Ngày hỏi:21/04/2012

Luật sư cho tôi hỏi về vấn đề đổi báo cáo tài chính năm 2010 và năm 2011 Công Ty Chúng tôi mới thành lập được 2 năm, Báo cáo tài chính năm 2010 và năm 2011 đã nộp lên cơ quan thuế Nhưng đến nay chúng tôi phát hiện báo cáo tài chính năm 2010 bị sai, do vậy số dư trên báo cáo năm 2011 cũng bị sai theo. Như vậy bây giờ chúng tôi lập lại 2 báo cáo tài chính thì có được đổi lại ko? nếu đổi lại thì bị phạt là bao nhiêu? có văn bản luật nào quy định về điều này không? 

  Nội dung này được Luật sư Nguyễn Đình Hùng tư vấn như sau:

  • Theo hướng dẫn của thông tư 28/2011/TT-BTC :

   Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

   a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

   b) Mẫu hồ sơ khai bổ sung:

   - Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS ban hành kèm theo Thông tư này;

   - Tờ khai thuế của kỳ kê khai bổ sung điều chỉnh đã được bổ sung, điều chỉnh (tờ khai này là căn cứ để lập Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS);

   - Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh tương ứng với các tài liệu trong hồ sơ thuế của từng phần cụ thể tại Thông tư này.

   c) Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng số tiền thuế phải nộp hoặc giảm số tiền thuế đã được hoàn, căn cứ vào hồ sơ khai bổ sung, điều chỉnh người nộp thuế nộp số tiền thuế tăng thêm hoặc nộp lại số tiền thuế đã được hoàn, đồng thời tự xác định số tiền phạt chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế chậm nộp hoặc số tiền thuế đã được hoàn, số ngày chậm nộp và mức xử phạt theo quy định tại Điều 106 Luật Quản lý thuế, Điều 12 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP.

   Trường hợp người nộp thuế không tự xác định hoặc xác định không đúng số tiền phạt chậm nộp thì cơ quan thuế xác định số tiền phạt chậm nộp và thông báo cho người nộp thuế biết để thực hiện.

   Bạn có thể lập tờ khai bổ sung, nếu do khia bổ sung làm tăng số thuế phải nộp thì bị phạt chậm nộp thuế 0,05% một ngày.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn