Đơn vị có lợi ích công chúng trong lĩnh vực kiểm toán là gì?

Ngày hỏi:06/10/2016

Đơn vị có lợi ích công chúng trong lĩnh vực kiểm toán là gì? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Đây là câu hỏi mà em muốn nhờ Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn giúp. Em hiện đang là sinh viên năm 2 của Trường Đại học Công nghiệp. Em tên Ngọc Bình, quê ở Ninh Bình, số điện thoại là: 093756*****. Rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Đơn vị có lợi ích công chúng trong lĩnh vực kiểm toán đã được quy định cụ thể tại Điều 4 Nghị định 84/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

   Theo đó, đơn vị có lợi ích công chúng trong lĩnh vực kiểm toán được quy định như sau:

   1. Đơn vị có lợi ích công chúng là các đơn vị được quy định tại Điều 53 Luật kiểm toán độc lập.

   2. Đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán, gồm: Công ty đại chúng quy mô lớn theo quy định của pháp luật về chứng khoán, tổ chức niêm yết, tổ chức phát hành chứng khoán ra công chúng, công ty chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ và các công ty quản lý quỹ.

   3. Đơn vị có lợi ích công chúng khác, gồm:

   a) Công ty đại chúng, ngoại trừ các công ty đại chúng quy mô lớn quy định tại Khoản 2 trên;

   b) Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài (trừ các doanh nghiệp bảo hiểm quy định tại Khoản 2 trên);

   c) Doanh nghiệp, tổ chức khác có liên quan đến lợi ích của công chúng do tính chất, quy mô hoạt động của đơn vị đó theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về đơn vị có lợi ích công chúng trong lĩnh vực kiểm toán. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Nghị định 84/2016/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn