Dòng tổng tiền thanh toán trên hóa đơn GTGT được ghi như thế nào?

Ngày hỏi:16/02/2019

Ban biên tập có nhận được thắc mắc của bạn Phương Anh, đang là nhân viên văn phòng hỗ trợ công tác kế toán tại một công ty vận tải tại Tp Hồ Chí Minh. Có thắc mắc sau mong nhận phản hồi. Dòng tổng tiền thanh toán trên hóa đơn GTGT được ghi như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Vấn đề bạn thắc mắc được quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư 26/2015/TT-BTC, như sau:

   Dòng tổng tiền thanh toán trên hóa đơn phải được ghi bằng chữ. Trường hợp chữ trên hóa đơn là chữ tiếng Việt không dấu thì các chữ viết không dấu trên hóa đơn phải đảm bảo không dẫn tới cách hiểu sai lệch nội dung của hóa đơn.

   Như vậy, theo quy định trên thì dòng tổng tiền trên hóa đơn GTGT phải được ghi theo đúng quy định trên của pháp luật.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn