Giải đáp về chế độ bổ nhiệm kế toán trưởng

Ngày hỏi:18/05/2016

Bà Trần Thị Bình làm kế toán tại Trường THCS Dân tộc Nội trú Huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai. Tháng 4/2015 bà được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai ra Quyết định bố trí phụ trách kế toán thời hạn là 1 năm, hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc là 0,1 so với mức lương cơ sở. Hết thời hạn 1 năm, tháng 4/2016 bà Bình làm hồ sơ bổ nhiệm Kế toán trưởng theo hướng dẫn tại Thông tư số 163/2013/TTLT-BTC-BNV gửi đến UBND huyện Ia Pa. Tuy nhiên, hồ sơ của bà không được UBND huyện Ia Pa giải quyết vì lý do trường học chỉ có 1 kế toán nên không đủ điều kiện để bổ nhiệm Kế toán trưởng. Bà Bình đề nghị cơ quan chức năng xem xét, giải đáp trường hợp của bà.

  Nội dung này được Bộ Tài chính tư vấn như sau:

  • Căn cứ khoản 1, Điều 3 Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn: "Đơn vị kế toán là các cơ quan, đơn vị, tổ chức quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 2 Thông tư liên tịch này có tổ chức công tác kế toán và lập báo cáo tài chính theo quy định của Luật kế toán".

   Căn cứ khoản 1, Điều 6 Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 quy định: "Các đơn vị kế toán quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 2 của Thông tư liên tịch này phải bố trí người làm kế toán trưởng".

   Như vậy, Trường THCS Dân tộc Nội trú Huyện Ia Pa nếu là đơn vị kế toán theo quy định tại khoản 1, Điều 3 Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV thì phải bổ nhiệm kế toán trưởng (theo quy định tại khoản 1, Điều 6 nêu trên).


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn