Giám đốc có được ủy quyền cho người khác ký hóa đơn?

Ngày hỏi:16/02/2019

Công ty tôi có giám đốc công ty là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trước đến nay giám đốc đều ở công ty nên mọi chứng từ kế toán, hóa đơn đều do giám đốc ký. Nhưng tuần sau giám đốc có công việc ra nước ngoài một thời gian, và muốn ủy quyền lại cho tôi là người trực tiếp bán hàng để ký hóa đơn thay cho ông ấy thì có được không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Giám đốc có được ủy quyền cho người khác ký hóa đơn?
   (ảnh minh họa)
  • Tại Điểm d Khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC có quy định:

   "Điều 16. Lập hóa đơn

   2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn

   ...

   d) Tiêu thức “người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)”

   Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn."

   Như vậy: Căn cứ quy định trên đây thì trường hợp giám đốc (Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp - Thủ trưởng đơn vị kế toán) không thể trực tiếp ký, hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo quy định thì có thể ủy quyền cho người khác ký thay - ở đây là trực tiếp bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

   Khi ký hóa đơn, thì người được ủy quyền phải ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.

   Lưu ý: Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản.

   Do đó: Trường hợp giám đốc công ty bạn tuần sau có công việc ra nước ngoài một thời gian thì có thể ủy quyền bằng văn bản cho bạn (là người trực tiếp bán hàng hóa) ký hóa đơn theo quy định trên.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn