Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán hết thời hạn có được cấp lại?

Ngày hỏi:06/04/2021

Cho hỏi: Theo quy định của pháp luật thì Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán hết thời hạn có được cấp lại không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán hết thời hạn có được cấp lại?
   (ảnh minh họa)
  • Tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư 296/2016/TT-BTC, có quy định:

   Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán đối với trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này bao gồm:

   a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán theo mẫu quy định tại Phụ lục số 01/ĐKHN ban hành kèm theo Thông tư này;

   b) 02 ảnh màu 3x4cm được chụp trên nền trắng trong thời hạn không quá sáu (06) tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán;

   c) Các tài liệu quy định tại khoản 2, khoản 6, khoản 7 Điều 3 Thông tư này nếu có thay đổi so với lần đăng ký hành nghề gần nhất.

   Và tại Điểm a Khoản 1 có quy định: Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán hết thời hạn;

   => Như vậy, theo quy định nêu trên thì Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán hết hạn vẫn sẽ được cấp lại. Hồ sơ cấp lại theo quy định nêu trên.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn