Gửi thông báo kết quả hủy hóa đơn chậm có bị xử phạt không?

Ngày hỏi:28/02/2019

Doanh nghiệp tôi đang sử dụng hóa đơn đặt in. Theo Thông tư 119 mới chúng tôi đã thông báo phát hành hóa đơn điện tử và ngày được sử dụng hóa đơn điện tử là ngày 2/2 nhưng hóa đơn đặt in cũ tôi chưa sử dụng hết nên làm thủ tục hủy từ ngày 01/2 nhưng đến ngày 3/2 tôi mới gửi thông báo hủy hóa đơn lên cơ quan thuế. Vậy doanh nghiệp tôi có bị vi phạm và bị xử phạt về hành vi không hủy hóa đơn trước khi sử dụng hóa đơn điện tử không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Gửi thông báo kết quả hủy hóa đơn chậm có bị xử phạt không?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Khoản 3 Điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC thì:

   Thông báo kết quả hủy hóa đơn được lập thành hai (02) bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày thực hiện hủy hóa đơn.

   Như vậy, thời hạn gửi Thông báo kết quả hủy hóa đơn chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày thực hiện hủy hóa đơn. Theo thông tin Anh/Chị cung cấp thì Anh/Chị làm thủ tục hủy hóa đơn ngày 01/02 và gửi Thông báo kết quả hủy hóa ngày 03/02 nên không vi phạm quy định và không bị xử phạt.

   Ban biên tập thông tin đến Anh/Chị!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hóa đơn bán hàng
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn