Hệ thống báo cáo kế toán quản trị

Ngày hỏi:11/08/2018

Hệ thống báo cáo kế toán quản trị được quy định ra sao? Chào ban biên tập, tôi là Nguyễn Hồng Loan, hiện tôi đang làm việc và sinh sống tại Bình Dương, vì yêu cầu công việc tôi có thắc mắc tôi mong muốn nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Chân thành cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hệ thống báo cáo kế toán quản trị quy định tại Tiểu mục 6.2 Mục 6 Phần II Thông tư 53/2006/TT-BTC hướng dẫn áp dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành, Cụ thể như sau:

   6.2.1 Hệ thống báo cáo kế toán quản trị chủ yếu của một doanh nghiệp thường bao gồm:

   a/ Báo cáo tình hình thực hiện:

   Báo cáo doanh thu, chi phí và lợi nhuận của từng loại sản phẩm, hàng

   hoá, dịch vụ;

   - Báo cáo khối lượng hàng hoá mua vào và bán ra trong kỳ theo đối tượng

   khách hàng, giá bán, chiết khấu và các hình thức khuyến mại khác;

   - Báo cáo chi tiết khối lượng sản phẩm (dịch vụ) hoàn thành, tiêu thụ;

   - Báo cáo chấp hành định mức hàng tồn kho;

   - Báo cáo tình hình sử dụng lao động và năng suất lao động;

   - Báo cáo chi tiết sản phẩm, công việc hoàn thành;

   - Báo cáo cân đối nhập, xuất, tồn kho nguyên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng

   hoá;

   - Báo cáo chi tiết nợ phải thu theo thời hạn nợ, khách nợ và khả năng thu nợ;

   - Báo cáo chi tiết các khoản nợ vay, nợ phải trả theo thời hạn nợ và chủ nợ;

   - Báo cáo bộ phận lập cho trung tâm trách nhiệm;

   - Báo cáo chi tiết tăng, giảm vốn chủ sở hữu.

   b/ Báo cáo phân tích:

   - Phân tích mối quan hệ giữa chi phí, khối lượng và lợi nhuận;

   - Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp;

   - Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất và tài chính;

   Ngoài ra, căn cứ vào yêu cầu quản lý, điều hành của từng giai đoạn cụ thể, doanh nghiệp có thể lập các báo cáo kế toán quản trị khác.

   6.2.2 Một số mẫu báo cáo kế toán quản trị chủ yếu: Xem phụ lục kèm theo.

   Trên đây là thông tin mà Ban biên tập thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chế độ kế toán
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn