Hệ thống thông tin thống kê trước ngày 01/7/2016 được quy định như thế nào?

Theo dõi sự thay đổi của Hệ thống thông tin thống kê nhà nước
Ngày hỏi:03/10/2018

Ban biên tập hãy trả lời giúp tôi câu hỏi sau: Hệ thống thông tin thống kê trước ngày 01/7/2016 được quy định như thế nào? Có văn bản pháp luật nào nói đến vấn đề này hay không? Mong sớm nhận đucợ sự phản hồi. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hệ thống thông tin thống kê trước ngày 01/07/2016 được quy định tại Điều 7 Luật Thống kê 2003 với nội dung như sau:

   Hệ thống thông tin thống kê bao gồm:

   - Thông tin thống kê do hệ thống tổ chức thống kê tập trung trực tiếp thực hiện và tổng hợp từ thông tin thống kê do các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý chung của Nhà nước;

   - Thông tin thống kê do các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu tổng hợp của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và yêu cầu quản lý, sử dụng của các cơ quan đó.

   Trên đây là nội dung trả lời về hệ thống thông tin thống kê trước ngày 01/07/2016. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Luật Thống kê 2003.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn