Hình thức và thời hạn công khai báo cáo tài chính của doanh nghiệp

Ngày hỏi:08/01/2019

Hình thức và thời hạn công khai báo cáo tài chính của doanh nghiệp được quy định như thế nào?

Mong sớm nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập.

Xin chân thành cảm ơn!

Thúy Hạnh - Bình Dương

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Pháp luật hiện hành của nước ta có quy định: Báo cáo tài chính là hệ thống thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán được trình bày theo biểu mẫu quy định tại chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.

   Theo đó, các doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam có lập báo cáo tài chính thì có thể được gọi là đơn vị kế toán.

   => Từ các quy định trên thì có thể thấy chỉ có các doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam có lập báo cáo tài chính mới phải công khai báo cáo tài chính.

   Tại Luật kế toán 2015 có quy định về hình thức và thời hạn công khai báo cáo tài chính của doanh nghiệp như sau:

   - Việc công khai báo cáo tài chính được thực hiện theo một hoặc một số hình thức sau đây:

   + Phát hành ấn phẩm;

   + Thông báo bằng văn bản;

   + Niêm yết;

   + Đăng tải trên trang thông tin điện tử;

   + Các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

   - Hình thức và thời hạn công khai báo cáo tài chính của đơn vị kế toán sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

   - Đơn vị kế toán không sử dụng ngân sách nhà nước, đơn vị kế toán có sử dụng các khoản đóng góp của Nhân dân phải công khai báo cáo tài chính năm trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nộp báo cáo tài chính.

   - Đơn vị kế toán thuộc hoạt động kinh doanh phải công khai báo cáo tài chính năm trong thời hạn 120 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Trường hợp pháp luật về chứng khoán, tín dụng, bảo hiểm có quy định cụ thể về hình thức, thời hạn công khai báo cáo tài chính khác với quy định của Luật này thì thực hiện theo quy định của pháp luật về lĩnh vực đó.

   Trên đây là nội dung giải đáp về hình thức và thời hạn công khai báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn