Hộ kinh doanh dịch vụ kế toán có bắt buộc phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán không?

Ngày hỏi:16/10/2018

Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán như công ty hợp danh, công ty TNHH hai thành viên trở lên, doanh nghiệp tư nhân đều bắt buộc phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán. Vậy cong trong trường hợp đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán là hộ kinh doanh thì có bắt buộc phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định của pháp luật hiện hành thì hộ kinh doanh được phép kinh doanh dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán khi đáp ứng các điều kiện nhất định theo Luật định.

   Theo đó, theo quy định tại Luật kế toán 2015 thì hộ kinh doanh được phép kinh doanh dịch vụ kế toán khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

   - Có Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;

   Việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định 78/2015/NĐ-Cp và các quy định pháp luật khác có liên quan.

   - Cá nhân, đại diện nhóm cá nhân thành lập hộ kinh doanh phải là kế toán viên hành nghề.

   Người được cấp chứng chỉ kế toán viên phải có các tiêu chuẩn sau đây:

   + Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;

   + Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán hoặc chuyên ngành khác theo quy định của Bộ Tài chính;

   + Đạt kết quả kỳ thi lấy chứng chỉ kế toán viên.

   Người có chứng chỉ chuyên gia kế toán hoặc chứng chỉ kế toán do tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế về kế toán cấp được Bộ Tài chính Việt Nam công nhận, đạt kỳ thi sát hạch về pháp luật kinh tế, tài chính, kế toán Việt Nam và phải có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật.

   Đối với các trường hợp doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán là công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân thì pháp luật bắt buộc các doanh nghiệp này phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán theo quy định.

   Tuy nhiên, đối với hộ kinh doanh dịch vụ kế toán thì pháp luật không bắt buộc hộ kinh doanh dịch vụ kế toán phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán (Theo quy định tại Khoản 2 Điều 65 Luật Kế toán 2015).

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn