Hồ sơ đề nghị khen thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng trong KTNN thuộc thẩm quyền của TTCP, Chính phủ, Chủ tịch nước

Ngày hỏi:27/11/2018

Hồ sơ đề nghị khen thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng trong kiểm toán nhà nước thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Chủ tịch nước bao gồm những giấy tờ gì? Đây là thắc mắc Ban biên tập nhận được từ email của Thu Hoài (hoai***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hồ sơ đề nghị khen thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng trong kiểm toán nhà nước thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Chủ tịch nước được quy định tại Điều 24 Quy chế Thi đua - Khen thưởng của Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 2211/QĐ-KTNN năm 2018 như sau:

   Các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Chủ tịch nước do Tổng KTNN trình Thủ tướng Chính phủ qua Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thuộc Bộ Nội vụ. Hồ sơ đề nghị tặng thưởng gồm:

   1. Tờ trình của KTNN kèm theo danh sách đề nghị (02 bản);

   2. Báo cáo thành tích (theo mẫu Báo cáo thành tích quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP gửi kèm theo quy chế này) của cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng, có ý kiến xác nhận của Tổng KTNN. Báo cáo thành tích phải bám sát tiêu chuẩn của loại hình và hình thức khen thưởng được đề nghị;

   3. Biên bản họp xét, đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng KTNN;

   4. Kết quả bỏ phiếu kín của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng KTNN;

   5. Trường hợp cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng theo tiêu chuẩn có sáng kiến, công trình nghiên cứu khoa học, nội dung sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học phải có ý kiến xác nhận của Hội đồng Sáng kiến KTNN, Hội đồng Khoa học KTNN. Trường hợp sáng kiến, giải pháp, đề tài đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận thì cá nhân đề nghị gửi kèm bản sao giấy chứng nhận thay cho ý kiến xác nhận của Hội đồng Khoa học KTNN.

   Lưu ý: Riêng đối với Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng theo thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Chủ tịch nước; các đơn vị khi đề nghị khen thưởng ngoài Báo cáo thành tích chính gửi theo đường công văn, đề nghị các đơn vị đồng thời gửi file điện tử của Báo cáo thành tích vào hộp thư điện tử theo địa chỉ: tdkt@sav.gov.vn để gửi Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

   Trên đây là nội dung quy định về hồ sơ đề nghị khen thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng trong kiểm toán nhà nước thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Chủ tịch nước. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 2211/QĐ-KTNN năm 2018.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn