Hồ sơ đề nghị thẩm định tổng chi phí vận hành hệ thống điện và thị trường điện

Ngày hỏi:26/10/2017

Hồ sơ đề nghị thẩm định tổng chi phí vận hành hệ thống điện và thị trường điện được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi tên là Tuấn Kiệt. Hiện tại, công việc của tôi có liên quan đến lĩnh vực điện lực. Vì vậy, tôi cần tìm hiểu một số thông tin, Ban biên tập cho tôi hỏi: Hồ sơ đề nghị thẩm định tổng chi phí vận hành hệ thống điện và thị trường điện được quy định như thế nào? Văn bản pháp luật nào quy định vấn đề này? Tôi mong sớm nhận được tư vấn từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập! (kiet***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hồ sơ đề nghị thẩm định tổng chi phí vận hành hệ thống điện và thị trường điện được quy định tại Điều 11 Thông tư 13/2010/TT-BCT quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục xây dựng chi phí vận hành hệ thống điện và thị trường điện do Bộ Công thương ban hành như sau:

   Hồ sơ đề nghị thẩm định tổng chi phí vận hành hệ thống điện và thị trường điện năm N gồm:

   1. Tờ trình đề nghị thẩm định tổng chi phí vận hành hệ thống điện và thị trường điện và chi phí dịch vụ phụ trợ năm N.

   2. Thuyết minh và các bảng tính tổng chi phí vận hành hệ thống điện và thị trường điện năm N, gồm:

   a) Phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các hạng mục chi phí đến 31 tháng 8 năm N-1 và ước thực hiện đến hết tháng 02 năm N;

   b) Thuyết minh và tính toán tổng chi phí vốn cho phép năm N của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia, gồm:

   - Tổng chi phí khấu hao năm N: bảng tính tổng hợp trích khấu hao tài sản cố định năm N và bảng tính chi tiết chi phí khấu hao cơ bản theo từng loại tài sản cố định trong năm N;

   - Danh sách các hạng mục công trình dự kiến đưa vào vận hành trong năm N và thời điểm bắt đầu trích khấu hao;

   - Tổng chi phí trả lãi vay dài hạn và chi phí vay vốn cho các hạng mục đầu tư hợp lệ năm N: bảng tính lãi các khoản vay và chi phí vay vốn dự kiến phải trả trong năm N;

   - Vốn chủ sở hữu ước tính đến hết năm N-1 và dự kiến đến hết năm N: thuyết minh và bảng tính chi tiết tình hình tăng giảm vốn chủ sở hữu năm N-1 và năm N;

   - Lợi nhuận dự kiến năm N, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, tỉ lệ tự đầu tư, tỉ lệ thanh toán nợ (Trong trường hợp chưa xác định được giá trị vốn chủ sở hữu của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia, cho phép lấy theo mức chung của Tập đoàn điện lực Việt Nam).

   c) Thuyết minh và tính toán tổng chi phí vận hành và bảo dưỡng cho phép năm N của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia, gồm:

   - Tổng chi phí vật liệu năm N: thuyết minh và bảng tính chi phí vật liệu thực tế năm N-2, chi phí vật liệu tăng thêm của năm N-1, năm N theo lượng tăng hoặc giảm các nhóm tài sản cố định hữu hình;

   - Tổng chi phí tiền lương năm N: thuyết minh và bảng tính chi phí tiền lương, định biên lao động, hệ số lương và phụ cấp lương bình quân;

   - Tổng chi phí sửa chữa lớn năm N: thuyết minh và bảng tính chi phí sửa chữa lớn cho từng thiết bị đến hạn sửa chữa trong năm N, nguyên giá tài sản sửa chữa lớn, kỳ sửa chữa lớn gần nhất đã thực hiện;

   - Tổng chi phí dịch vụ mua ngoài năm N: thuyết minh và bảng tính chi phí dịch vụ mua ngoài theo các hạng mục thực tế năm N-2, ước thực hiện năm N-1 và dự kiến cho năm N.

   - Tổng chi phí bằng tiền khác năm N: thuyết minh và bảng tính chi phí bằng tiền khác thực tế năm N-2, ước thực hiện năm N-1 và dự kiến cho năm N. Trong đó bao gồm cả khoản vốn lưu động và khoản bổ sung duy trì vốn lưu động, các khoản vay ngắn hạn để bổ sung chi phí thiếu hụt của chi phí vận hành hệ thống điện và thị trường điện và chi phí dịch vụ phụ trợ.

   d) Thuyết minh và các bảng tính tổng chi phí cho từng loại hình dịch vụ phụ trợ năm N, gồm:

   - Phân tích, đánh giá tình hình thanh toán thực tế cho các loại hình dịch vụ phụ trợ đến 31 tháng 8 và ước thực hiện đến hết năm N-1;

   - Thuyết minh và tính toán tổng chi phí dự kiến phải trả cho các hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ trong năm N của Đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia;

   - Danh sách dự kiến các đơn vị cung cấp dịch vụ phụ trợ, số lượng và chi phí dự kiến ký với từng đơn vị cung cấp dịch vụ phụ trợ cho năm N;

   - Thuyết minh và tính toán tổng chi phí dịch vụ phụ trợ ước tính cho năm N;

   đ) Thuyết minh, liệt kê và tính toán lượng chênh lệch chi phí vận hành hệ thống điện và thị trường điện được phép điều chỉnh của năm N-2;

   e) Thuyết minh và tính toán tổng chi phí vận hành điều độ hệ thống điện và thị trường điện ước tính cho năm N;

   g) Các tài liệu kèm theo, gồm:

   - Thống kê tài sản cố định tăng thêm và giảm đi ước tính cho năm N-1 và kế hoạch năm N;

   - Danh mục các hạng mục sửa chữa lớn tài sản cố định hữu hình năm N;

   - Thống kê số lượng lao động, hệ số lương bình quân của Đơn vị vận hành hệ thống điện và giao dịch thị trường điện quốc gia năm N-2 và ước tính cho năm N-1;

   - Báo cáo tài chính năm N-2: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo thuyết minh;

   - Định mức các thành phần chi phí sử dụng trong hồ sơ được phép áp dụng.

   Trên đây là nội dung quy định về hồ sơ đề nghị thẩm định tổng chi phí vận hành hệ thống điện và thị trường điện. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 13/2010/TT-BCT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn