Hồ sơ giải quyết khiếu nại kiểm toán bao gồm những giấy tờ, tài liệu gì?

Ngày hỏi:23/10/2018

Tôi được biết theo quy định của pháp luật thì quy trình kiểm toán đối với các đối tượng kiểm toán phải được thực hiện theo đúng trình tự quy định. Nhưng có thắc mắc sau tôi mong sớm nhận phản hồi, cụ thể: Hồ sơ giải quyết khiếu nại kiểm toán bao gồm những giấy tờ, tài liệu gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hồ sơ giải quyết khiếu nại kiểm toán bao gồm những giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 9 Quyết định 03/2016/QÐ-KTNN Quy định giải quyết khiếu nại của đơn vị được kiểm toán do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành, cụ thể như sau:

   - Việc giải quyết khiếu nại phải được lập thành hồ sơ. Hồ sơ giải quyết khiếu nại, bao gồm:

   + Văn bản khiếu nại kiểm toán của đơn vị được kiểm toán;

   + Tài liệu, chứng cứ do các bên cung cấp;

   + Biên bản kiểm tra, xác minh, kết luận, kết quả giám định (nếu có);

   + Biên bản tổ chức đối thoại (nếu có);

   + Ý kiến tư vấn của Hội đồng kiểm toán (nếu có);

   + Quyết định giải quyết khiếu nại;

   + Các tài liệu khác có liên quan.

   - Hồ sơ giải quyết khiếu nại phải được đánh số trang theo thứ tự tài liệu và được lưu giữ theo quy định của pháp luật. Trường hợp khởi kiện vụ án tại Tòa án thì hồ sơ đó được chuyển cho Tòa án có thẩm quyền giải quyết khi có yêu cầu.

   - Kiểm toán nhà nước chuyên ngành, kiểm toán nhà nước khu vực (đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán) có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ giải quyết khiếu nại lần đầu. Vụ Tổng hợp có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ giải quyết khiếu nại lần hai.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn