Hồ sơ kiểm toán gồm những giấy tờ, tài liệu gì?

Theo dõi sự thay đổi của Hồ sơ kiểm toán
Ngày hỏi:19/11/2018

Tôi hiện muốn biết ở thởi điểm Luật kiểm toán Nhà nước 2005 còn hiệu lực thì hồ sơ kiểm toán gồm những giấy tờ, tài liệu gì? Nhờ các anh/chị hỗ trợ giúp.

Thanh Nhàn (*****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Điều 60 Luật kiểm toán Nhà nước 2005 có quy định hồ sơ kiểm toán gồm:

   1. Tài liệu của mỗi cuộc kiểm toán đều phải được lập thành hồ sơ. Hồ sơ kiểm toán gồm có:

   a) Quyết định kiểm toán;

   b) Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách được kiểm toán;

   c) Kế hoạch kiểm toán, kế hoạch kiểm toán chi tiết;

   d) Nhật ký và tài liệu làm việc của Kiểm toán viên nhà nước, Tổ kiểm toán;

   đ) Giải trình của đơn vị được kiểm toán;

   e) Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của Kiểm toán viên nhà nước;

   g) Biên bản kiểm toán;

   h) Báo cáo kiểm toán;

   i) Các tài liệu khác có liên quan đến cuộc kiểm toán.

   2. Tổng Kiểm toán Nhà nước quy định cụ thể về hồ sơ kiểm toán.

   3. Hồ sơ kiểm toán phải đưa vào lưu trữ trong thời hạn mười hai tháng, kể từ ngày phát hành báo cáo kiểm toán của cuộc kiểm toán.

   4. Thời hạn lưu trữ hồ sơ kiểm toán tối thiểu là hai mươi năm, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 62 của Luật này.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn