Hồ sơ, thủ tục trình giải quyết công việc của KTNN chuyên ngành Ia

Ngày hỏi:19/12/2018

Tôi đang tìm hiểu các quy định về hoạt động của cơ quan Kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ia. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện này thì hồ sơ, thủ tục trình tự giải quyết công việc của KTNN chuyên ngành Ia được quy định như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi, cảm ơn anh chị rất nhiều.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 13 Quy chế làm việc của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ia ban hành kèm theo Quyết định 1561/QĐ-KTNN năm 2018, quy định Hồ sơ, thủ tục trình giải quyết công việc của KTNN chuyên ngành Ia như sau:

   1. Hồ sơ trình giải quyết công việc bao gồm:

   - Tờ trình;

   - Dự thảo văn bản, báo cáo, chương trình, kế hoạch;

   - Ý kiến tham gia của các phòng có liên quan và báo cáo giải trình, tiếp thu của đơn vị trình (nếu có);

   - Văn bản hoặc ý kiến thẩm định báo cáo, văn bản theo quy định (nếu có);

   - Các tài liệu cần thiết khác.

   2. Thủ tục trình Lãnh đạo KTNN CNIa giải quyết công việc

   - Tờ trình Kiểm toán trưởng, Phó kiểm toán trưởng phải do Trưởng phòng ký;

   - Lãnh đạo phòng ký tờ trình phải ký nháy vào dự thảo văn bản và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo KTNN CN Ia về nội dung của văn bản đó;

   - Đối với những vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng khác hoặc có sự phối hợp giải quyết công việc, trong hồ sơ trình phải có ý kiến chính thức bằng văn bản của các phòng có liên quan.

   Trên đây là quy định về hồ sơ, thủ tục trình giải quyết công việc của KTNN chuyên ngành Ia.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn