Hỗ trợ kinh phí cho công chức, viên chức Kiểm toán nhà nước tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng

Ngày hỏi:24/09/2019

Liên quan đến việc cử đi tham gia các khóa đào tạo bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước. Ban biên tập cho tôi hỏi: Hỗ trợ kinh phí cho công chức, viên chức Kiểm toán nhà nước tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hỗ trợ kinh phí cho công chức, viên chức Kiểm toán nhà nước tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng quy định tại Điều 43 Quyết định 1616/QĐ-KTNN năm 2016, cụ thể như sau:

   1. Trường hợp được Kiểm toán nhà nước cử đi học

   a) Công chức, viên chức được cử tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn ở trong nước theo quy định tại Điều 31 của Quy chế này và bồi dưỡng cao cấp lý luận chính trị: Được Kiểm toán nhà nước hỗ trợ toàn bộ kinh phí.

   b) Công chức, viên chức được cử tham gia các khóa đào tạo chứng chỉ kế toán, kiểm toán quốc tế và các chương trình đào tạo chứng chỉ chuyên ngành quốc tế khác: Được Kiểm toán nhà nước hỗ trợ toàn bộ tiền học phí, tiền tài liệu, kinh phí thi các môn học lần đầu và phí hội viên (nếu có), trừ trường hợp được tổ chức tài trợ, cấp học bổng.

   c) Công chức, viên chức được cử tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng do các dự án, cơ quan, chương trình hợp tác tài trợ: Được thực hiện theo thỏa thuận trong Hiệp định hoặc quy định của tổ chức tài trợ.

   2. Trường hợp tự liên hệ tham gia các khóa học phù hợp với nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước, được cấp có thẩm quyền đồng ý cử đi học thì được cơ quan xem xét hỗ trợ một phần kinh phí (nếu có nguồn kinh phí hỗ trợ).

   3. Việc hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cho công chức, viên chức do Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn