Hóa đơn công ty du lịch

Ngày hỏi:14/09/2015
Xin hỏi cục thuế bên e chuyên về du lịch các tour đi đầu vào chủ yếu là ăn và nghỉ vậy e xin hỏi hóa đơn nhà hàng khách sạn họ chỉ ghi tiền phòng hay tiền ăn rồi ghi tổng số tiền vậy có được không ạ?

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Bình Phước tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, quy định:

   “Điều 16. Lập hoá đơn

   Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh;

   c) Tiêu thức “Số thứ tự, tên hàng hóa, dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền”: ghi theo thứ tự tên hàng hóa, dịch vụ bán ra; gạch chéo phần bỏ trống (nếu có). Trường hợp hoá đơn tự in hoặc hoá đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hoá đơn thì không phải gạch chéo.

   Trường hợp người bán quy định mã hàng hoá, dịch vụ để quản lý thì khi ghi hoá đơn phải ghi cả mã hàng hoá và tên hàng hoá”.

   Căn cứ quy định trên, qua nội dung câu hỏi. Công ty Bạn có hoá đơn đầu vào, chỉ có thành tiền không có số lượng và đơn giá, là hoá đơn không ghi đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Viẹc lập hoá đơn tiêu thức “Số thứ tự, tên hàng hóa, dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền” phải thục hiện theo quy định trên.


  Nguồn:

  Cục Thuế Bình Phước
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn