Hóa đơn điện tử có bắt buộc phải có ngày giờ không?

Ngày hỏi:29/08/2019

Mình đọc Điều 6 Nghị định 119/2018/NĐ-CP không thấy quy định về ngày ký trên hóa đơn điện tử, vậy mình muốn hỏi là pháp luật có bắt buộc hóa đơn phải thể hiện ngày giờ ký hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hóa đơn điện tử có bắt buộc phải có ngày giờ không?
   (ảnh minh họa)
  • Điều 6 Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về Nội dung của hóa đơn điện tử:

   1. Hóa đơn điện tử có các nội dung sau:

   a) Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, số hóa đơn;

   b) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;

   c) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua (nếu người mua có mã số thuế);

   d) Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng trong trường hợp là hóa đơn giá trị gia tăng;

   đ) Tổng số tiền thanh toán;

   e) Chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán;

   g) Chữ ký số, chữ ký điện tử của người mua (nếu có);

   h) Thời điểm lập hóa đơn điện tử;

   i) Mã của cơ quan thuế đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế;

   k) Phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và nội dung khác liên quan (nếu có).

   2. Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể các nội dung hóa đơn điện tử và các trường hợp hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có đủ những nội dung quy định tại khoản 1 Điều này.

   Theo Công văn 44743/CT-TTHT 2019 thì:

   Cục Thuế TP Hà Nội đề xuất quan điểm như sau:

   Trường hợp đơn vị đã lập hóa đơn điện tử không có chỉ tiêu ngày, giờ ký hóa đơn điện tử, các chỉ tiêu khác thuộc danh mục các chỉ tiêu bắt buộc vẫn đáp ứng theo quy định tại các văn bản pháp luật về hóa đơn điện tử, thì hóa đơn điện tử vẫn được xác định là phù hợp theo quy định.

   Như vậy, đối chiếu quy định trên thì trường hợp hóa đơn điện tử không có ngày, giờ ký hóa đơn thì hóa đơn điện tử vẫn được xác định là phù hợp theo quy định.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn