Hóa đơn điện tử có được xuất kèm bảng kê không?

Ngày hỏi:29/08/2019

Mình có thắc mắc liên quan đến hóa đơn điện tử đó là hóa đơn điện tử có được xuất kèm bảng kê hay không?

Căn cứ vào quy định nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 19 Thông tư 39/2014/TT-BTC Quy định:

   Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ nếu danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn, người bán hàng có thể lập thành nhiều hóa đơn hoặc lựa chọn một trong hai hình thức sau:

   1. Người bán hàng ghi liên tiếp nhiều số hóa đơn. Dòng ghi hàng hóa cuối cùng của số hóa đơn trước ghi cụm từ “tiếp số sau” và dòng ghi hàng hóa đầu số hóa đơn sau ghi cụm từ “tiếp số trước”. Các hóa đơn liệt kê đủ các mặt hàng theo thứ tự liên tục từ hóa đơn này đến hóa đơn khác. Thông tin người bán, thông tin người mua được ghi đầy đủ ở số hóa đơn đầu tiên. Chữ ký và dấu người bán (nếu có), chữ ký người mua, giá thanh toán, phụ thu, phí thu thêm, chiết khấu thương mại, thuế giá trị gia tăng được ghi trong hóa đơn cuối cùng và gạch chéo phần còn trống (nếu có).

   ...

   2. Người bán hàng được sử dụng bảng kê để liệt kê các loại hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn.

   ...

   Theo Công văn 68/TCT-CS năm 2019 của Tổng cục thuế trả lời Công ty TNHH Prettl Việt Nam thì Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không bị giới hạn về số dòng trên một tờ hóa đơn nên hóa đơn điện tử không lập kèm bảng kê.

   Như vậy, với hóa đơn giấy, khi danh mục hàng hóa, dịch vụ quá dài, doanh nghiệp có thể xuất hóa đơn kèm bảng kê. Đối với hóa đơn điện tử thì hiện không có quy định cụ thể là hóa đơn điện tử có được kèm theo bảng kê không. Tuy nhiên, bạn lưu ý là theo hướng dẫn của Tổng Cục thuế thì đối với hóa đơn điện tử sẽ không bị giới hạn về số dòng trên một tờ hóa đơn nên hóa đơn điện tử không lập kèm bảng kê.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn