Hóa đơn điện tử được lưu trữ bằng phương tiện nào?

Ngày hỏi:16/11/2020

Tôi muốn hỏi, đối với hóa đơn điện tử thì được bảo quản, lưu trữ bằng phương tiện nào vậy ạ? Xin được hỗ trợ theo quy định mới nhất.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 2 Điều 6 Nghị định 123/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 01/07/2022) quy định về bảo quản, lưu trữ hóa đơn, chứng từ như sau:

   Hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử được bảo quản, lưu trữ bằng phương tiện điện tử. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được quyền lựa chọn và áp dụng hình thức bảo quản, lưu trữ hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử phù hợp với đặc thù hoạt động và khả năng ứng dụng công nghệ. Hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử phải sẵn sàng in được ra giấy hoặc tra cứu được khi có yêu cầu.

   Căn cứ quy định trên thì hóa đơn điện tử được bảo quản, lưu trữ bằng phương tiện điện tử.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn