Hóa đơn kinh doanh vàng bạc đá quý

Ngày hỏi:26/06/2014
Công ty tôi kinh doanh vàng bạc đá quý và xe máy, vàng bạc đá quý hạch toán trực tiếp, xe máy hạch toán khấu trừ, đơn vị tôi có được sử dụng hóa đơn đặt in không

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Bình Phước tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 8 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính, về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, quy định.

   “Điều 8. Tạo hoá đơn đặt in

   1. Đối tượng được tạo hóa đơn đặt in:

   a) Tổ chức kinh doanh mới thành lập thuộc đối tượng được tự in hóa đơn theo hướng dẫn tại Điều 6 Thông tư này nếu không sử dụng hóa đơn tự in thì được tạo hoá đơn đặt in để sử dụng cho các hoạt động bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

   b) Tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp không thuộc đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế hướng dẫn tại Điều 11 và Điều 12 Thông tư này được tạo hoá đơn đặt in để sử dụng cho các hoạt động bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

   Trước khi đặt in hóa đơn lần đầu, tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp phải gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in (Mẫu số 3.14 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này)…”.

   Căn cứ Điều 13 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về Thuế giá trị gia tăng, quy định:

   “Điều 13. Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng

   1. Số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT bằng giá trị gia tăng nhân với thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% áp dụng đối với hoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý…”.

   Căn cứ quy định trên, qua nội dung câu hỏi. Công ty bạn kinh doanh vàng bạc đá quý và xe máy, vàng bạc đá quý tính thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng, xe máy tính thuế GTGT theo phương phápkhấu. Nếu đơn vị bạn đủ điều kiện tạo hóa đơn đặt in thì được đặt in hoá đơn GTGT và hoá đơn bán hàng để sử dụng.

   Chào bạn !


  Nguồn:

  Cục Thuế Bình Phước
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn