Hóa đơn viết sai chưa giao cho khách hàng xử lý thế nào?

Ngày hỏi:10/09/2019

Công ty tôi có lập hóa đơn bán hàng cho khách, nhưng chưa giao cho khách thì phát hiện viết sai. Cho hỏi chúng tôi phải xử lý hóa đơn này như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hóa đơn viết sai chưa giao cho khách hàng xử lý thế nào?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định xử lý hóa đơn đã lập như sau:

   - Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

   - Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

   - Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

   => Theo thông tin bạn cung cấp là công ty bạn đã lập hóa đơn nhưng chưa giao cho khách hàng, do đó bạn có thể xử lý hóa đơn này bằng cách gạch chéo hóa đơn viết sai và lưu giữ lại để làm căn cứ.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Bán hóa đơn giá trị gia tăng
  Báo cáo sử dụng hóa đơn
  Cách ghi hóa đơn
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn