Hóa Đơn xuất khẩu

Ngày hỏi:10/03/2014
Cho tôi hỏi: Theo ND04 ngày 17/01/2014 sửa đổi khoản 1,2 điều 4 ND51 thì chỉ sửa đổi khoản b,c,d còn khoản a của ND51 thì không thấy nói gì. Như vậy thì theo như ND 04 thì không có hóa đơn xuất khẩu vậy thì khi xuất khẩu dùng chung hóa đơn GTGT hay sao hay là mình vẫn sử dụng hóa đơn xuất khẩu bình thường. Tôi xin chân thành cảm ơn

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Bình Phước tư vấn như sau:

  • Căn cứ khoản 1, Điều 1 Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, quy định:

   “Sửa đổi khoản 1, khoản 2 Điều 4 như sau:

   “1. Hóa đơn quy định tại Nghị định này gồm các loại sau:

   b) Hóa đơn giá trị gia tăng là hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ dành cho các tổ chức khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ;

   c) Hóa đơn bán hàng là hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ dành cho các tổ chức, cá nhân khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp.

   d) Các loại hóa đơn khác, gồm: Vé, thẻ hoặc các chứng từ có tên gọi khác nhưng có hình thức và nội dung quy định tại các Khoản 2, 3 Điều này”.

   Căn cứ quy định trên, qua nội dung câu hỏi. Do có sư nhầm lẫn ở Nghị định số 04/2014/NĐ-CP. Công ty bạn có hoạt động xuất khẩu thì sử dụng hóa đơn GTGT kể từ ngày 01/3/2014(ngày Nghị định có hiệu lực thi hành) quy định tại Điều 1 Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ nêu trên.


  Nguồn:

  Cục Thuế Bình Phước
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hóa đơn xuất khẩu
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn