Hội đồng Sáng kiến các cấp trong kiểm toán nhà nước

Ngày hỏi:28/11/2018

Ban biên tập có nhận được thắc mắc từ email hh***@gmail.com hỏi về Hội đồng Sáng kiến các cấp trong KTNN. Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hội đồng Sáng kiến các cấp trong KTNN được quy định tại Điều 39 Quy chế Thi đua - Khen thưởng của Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 2211/QĐ-KTNN năm 2018 như sau:

   1. Hội đồng Sáng kiến KTNN (cấp ngành) do Tổng KTNN quyết định thành lập.

   Thành phần Hội đồng Sáng kiến gồm những thành viên có trình độ chuyên môn về lĩnh vực có liên quan đến nội dung sáng kiến và các thành viên khác (nếu cần thiết).

   Hội đồng Sáng kiến KTNN có trách nhiệm giúp Tổng KTNN xem xét, công nhận và đánh giá mức độ ảnh hưởng của sáng kiến.

   2. Hội đồng Sáng kiến cấp cơ sở do Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc KTNN quyết định thành lập.

   Thành phần Hội đồng Sáng kiến gồm những thành viên có trình độ chuyên môn về lĩnh vực có liên quan đến nội dung sáng kiến và các thành viên khác (nếu cần thiết).

   Hội đồng Sáng kiến cấp cơ sở có trách nhiệm giúp Thủ trưởng đơn vị trực thuộc KTNN xem xét, công nhận và đánh giá mức độ ảnh hưởng của sáng kiến.

   Trên đây là nội dung quy định về Hội đồng Sáng kiến các cấp trong KTNN. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 2211/QĐ-KTNN năm 2018.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn