Họp giao ban Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành Ia

Ngày hỏi:03/01/2019

Chào anh chị, theo tôi được biết hoạt động của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành Ia thực hiện các hoạt động kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công, giúp tài chính nhà nước minh bạch, hạn chế tham nhũng về lĩnh vực quốc phòng. Anh chị cho tôi hỏi họp giao ban Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành Ia được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 19 Quy chế làm việc của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành Ia ban hành kèm theo Quyết định 1561/QĐ-KTNN năm 2018, quy định họp giao ban Lãnh đạo KTNN CNIa như sau:

   1. Lãnh đạo KTNN CNIa họp giao ban ít nhất 01 tháng 01 lần, thời gian cụ thể do Kiểm toán trưởng quyết định;

   Thành phần: Lãnh đạo KTNN CNIa, Trưởng phòng và các thành phần khác do Kiểm toán trưởng quyết định.

   2. Nội dung họp

   - Thông tin về tình hình thực hiện các nhiệm vụ công tác của Lãnh đạo KTNN CNIa, kết quả công việc đã giải quyết và các công việc dự kiến thực hiện;

   - Thảo luận và cho ý kiến đối với những công việc phát sinh, phức tạp hoặc cần phối hợp xử lý giữa các Lãnh đạo KTNN CNIa;

   - Thảo luận các vấn đề cần lấy ý kiến tập thể Lãnh đạo KTNN CNIa trước khi Kiểm toán trưởng quyết định;

   - Các nội dung khác theo chỉ đạo của Kiểm toán trưởng hoặc đề xuất của các phòng được Kiểm toán trưởng chấp thuận.

   3. Theo yêu cầu công việc, Kiểm toán trưởng triệu tập họp Lãnh đạo KTNN CNIa đột xuất.

   Trên đây là quy định về họp giao ban Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành Ia.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn