Hướng dẫn hủy hóa đơn đỏ in sai

Ngày hỏi:10/09/2019

Chào Anh/Chị, Công ty em vừa phát hiện phần mềm xuất hóa đơn bị sai không chạy được thuế suất dẫn đến việc hóa đơn lập sai như sau: - Đơn giá : 110.000 - Tiền thuế : 0 (thuế suất 0%) - Thành tiền : 110.000 Trong khi hóa đơn đúng phải là: - Đơn giá : 100.000 - Tiền thuế: 10.000 (thuế suất 10%) - Thành tiền : 100.000. Cho hỏi công ty em muốn hủy những hóa đơn này phải làm thủ tục gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC,

   - Do hóa đơn công ty bạn in sai do đó phải hủy trước khi thanh lý hợp đồng với khách hàng.

   Trình tự hủy hóa đơn như sau:

   + Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh phải lập Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy.

   + Tổ chức kinh doanh phải thành lập Hội đồng hủy hóa đơn. Hội đồng hủy hóa đơn phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của tổ chức.

   + Các thành viên Hội đồng hủy hóa đơn phải ký vào biên bản hủy hóa đơn và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót.

   + Hồ sơ hủy hóa đơn gồm:

   - Quyết định thành lập Hội đồng hủy hóa đơn, trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh.

   - Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số... đến số... hoặc kê chi tiết từng số hóa đơn nếu số hóa đơn cần hủy không liên tục).

   - Biên bản hủy hóa đơn.

   - Thông báo kết quả hủy hóa đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy (mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

   Hồ sơ hủy hóa đơn được lưu tại tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn. Riêng Thông báo kết quả hủy hóa đơn được lập thành hai (02) bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày thực hiện hủy hóa đơn.

   => Trên đây là trình tự thực hiện hủy hóa đơn khi công ty in sai hóa đơn.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn