Hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua có phát hiện sai sót

Ngày hỏi:06/11/2018

Hiện tại tôi đang sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và hay phát hành hóa đơn này cho khách hàng. Nhưng cho tôi hỏi nếu sau này có trường hợp tôi đã lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và đã gửi cho người mua nhưng sau này có phát hiện sai sót thì tôi phải xử lý như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định mới nhất hiện nay thì hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã trước khi tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

   Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế có trách nhiệp lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế gửi cho người mua theo quy định.

   Trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua có phát hiện sai sót thì tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm xử lý theo quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

   Theo đó, theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua có phát hiện sai sót thì xử lý như sau:

   Trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua có phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót hoặc thông báo về việc hóa đơn có sai sót (nếu sai sót thuộc trách nhiệm của người bán) và người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót và lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn