Hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua có sai sót

Ngày hỏi:06/11/2018

Doanh nghiệp của tôi được sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế. Xin cho hỏi trường hợp doanh nghiệp của tôi đã phát hành hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế và đã gửi cho người mua mà doanh nghiệp hoặc người mua phát hiện hóa đơn có sai sót thì doanh nghiệp phải xử lý như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định mới nhất hiện nay thì hóa đơn điện điện tử không có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử do tổ chức bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua không có mã của cơ quan thuế, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

   Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế được sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế có trách nhiệp lập hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế gửi cho người mua theo quy định.

   Trường hợp hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua có phát hiện sai sót thì doanh nghiệp, tổ chức kinh tế có trách nhiệm xử lý theo quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

   Theo đó, theo quy định tại Khoản 1 Điều 24 Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã lập hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế và gửi cho người mua có sai sót thì được xử lý như sau:

   Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã lập hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế và gửi cho người mua có sai sót (do người bán hoặc người mua phát hiện) thì người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, đồng thời người bán thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này về việc hủy hóa đơn điện tử đã lập có sai sót và lập hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn đã lập có sai sót gửi cho người mua, cơ quan thuế.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn