Kê khai thuế theo thang hay quý

Ngày hỏi:12/11/2014
Theo thông tư 151, thi người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh và DN có doanh thu dưới 50 tỷ thì thuộc diện khai thuế GTGT theo quý từ ngày 01/10/2014. Vậy Doanh Nghiệp tôi mới thành lập T7/2014 ( chưa phát sinh doanh thu ) và đã kê khai thuê theo tháng T7,T8,T9.Vậy DN tôi sẽ kê khai thuế theo tháng đén hết năm 2014 hay là bắt đầu từ 1/10/2014 đổi sang kê khai quý, nếu kê khai tháng hết năm 2014 thì có cần phải làm thông báo cho cơ quan thuế không Hóa đơn từ 20 triệu đồng trở lên nếu phát sinh trước ngày 02/08/2014 ( thông tư 78 có hiệu lực ) nhưng lại trả tiền mặt sau 02/08/2014 thì có bị loại khỏi chi phí không. Xin chân thành cám ơn Cục Thuế Bình Phước

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Bình Phước tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 15 Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính, quy định.

   “Đối tượng khai thuế GTGT theo quý.

   Khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.

   Thời kỳ khai thuế theo quý.

   Việc thực hiện khai thuế theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm. Riêng chu kỳ ổn định đầu tiên được xác định tính kể từ ngày 01/10/2014 đến hết ngày 31/12/2016”

   Căn cứ khoản 1, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT- BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính về thuế TNDN, quy định.

   “Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định TNCT.

   1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

   c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

   Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

   Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên ghi trên hóa đơn mà đến thời điểm ghi nhận chi phí, doanh nghiệp chưa thanh toán và chưa có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Trường hợp khi thanh toán doanh nghiệp không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì doanh nghiệp phải kê khai, điều chỉnh giảm chi phí đối với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt (kể cả trong trường hợp cơ quan thuế và các cơ quan chức năng đã có quyết định thanh tra, kiểm tra kỳ tính có phát sinh khoản chi phí này).

   Đối với các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ đã thanh toán bằng tiền mặt phát sinh trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành thì không phải điều chỉnh lại theo quy định tại Điểm này”.

   Căn cứ quy định trên, qua nội dung câu hỏi.

   1. Về khai thuế GTGT:

   Doanh nghiệp bạn thành lập tháng 7/2014 thì năm 2014, 2015 bạn thực hiện khai thuế GTGT theo quý.Bạn căn cứ vào doanh thu của năm 2015 để xác định năm 2016 thực hiện khai theo tháng hay theo quý.

   2. Về thuế TNDN:

   Hóa đơn từ 20 triệu đồng trở lên nếu phát sinh trước ngày 02/08/2014 (ngày Thông tư 78/2014/TT-BTC nêu trên có hiệu lực) nhưng lại trả tiền mặt sau 02/08/2014 thì không được trừ khi tính thuế TNDN.

   Chào bạn !


  Nguồn:

  Cục Thuế Bình Phước
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn