Kế toán Ban Quản Lý Dự Án

Ngày hỏi:26/03/2011

Công ty chúng tôi có thành lập Ban Quản lý dự án công trình. Các cán bộ trong Ban QLDA đều kiêm nhiệm chuyên môn. Do mới có mô hình này lần đầu tiên nên tôi còn chưa nắm bắt được. Tôi xin nhờ luật sư tư vấn vấn đề sau: - Ban QLDA hạch toán độc lập hay phụ thuộc Công ty? -Cách hạch toán như thế nào? - Quyết toán dự án như thế nào? - Công văn nào quy định chế độ hạch toán của Ban QLDA?

  Nội dung này được Dân luật tư vấn như sau:

  • - Ban quản lý dự án hạch toán phụ thuộc hay độc lập tùy thuộc vào quyết định chủ quan của Công ty.

   - Nếu độc lập hạch toán bình thường như mọi đơn vị kinh tế khác, nếu hạch toán phụ thuộc thì việc quyết toán thuế sẽ tập trung về công ty.

   - Theo chúng tôi được biết không có chế độ kế toán riêng cho Ban quản lý dự án.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn