Kế toán trưởng phải có các tiêu chuẩn và điều kiện nào?

Ngày hỏi:31/10/2018

Tôi được biết để được bổ nhiệm làm kế toán trưởng thì phải trải qua lớp đào tạo kế toán trưởng theo quy định. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi. Để được bổ nhiệm làm kế toán trưởng thì cá nhân đó phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Kế toán trưởng phải có các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 54 Luật kế toán 2015, cụ thể như sau:

   - Các tiêu chuẩn như:

   + Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;

   + Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán.

   - Có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ trung cấp trở lên;

   - Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng;

   - Có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 02 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên và thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 03 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán trình độ trung cấp, cao đẳng.

   Như vậy, để được bổ nhiệm làm kế toán trưởng thì cá nhân đó phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên theo quy định của pháp luật.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn