Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 131- Phải thu về thuế chuyên thu từ năm 2019

Ngày hỏi:09/01/2019

Tôi đang là kế toán nội bộ của doanh nghiệp, theo yêu cầu chuyên môn tôi đang tìm hiểu các quy định của pháp luật về lĩnh vực kế toán. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 131- Phải thu về thuế chuyên thu được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 5 Điều 1 Thông tư 112/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 174/2015/TT-BTC, có hiệu lực ngày 01/01/2019, quy định kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 131- Phải thu về thuế chuyên thu như sau:

   Bên Nợ:

   - Số tiền thuế chuyên thu phải thu đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của người nộp thuế;

   - Số thuế chuyên thu phải trả, phải hoàn do nộp thừa cho người nộp thuế;

   - Điều chỉnh số thuế chuyên thu phải thu (tăng ghi dương, giảm ghi âm);

   - Điều chỉnh chênh lệch tỷ giá tương ứng với tỷ giá đã thu bằng ngoại tệ của Kho bạc Nhà nước tại thời điểm thu.

   Bên Có:

   - Thông tin thu đến cổng thanh toán điện tử hải quan do ngân hàng, Kho bạc Nhà nước gửi nhưng chưa nhận được báo có của Kho bạc Nhà nước;

   - Tiền thuế chuyên thu do cơ quan hải quan thu bằng tiền mặt;

   - Tiền thuế chuyên thu đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của người nộp thuế đã nộp vào ngân sách nhà nước;

   - Tiền thuế chuyên thu của doanh nghiệp chuyển phát nhanh đã trừ lùi với khoản thuế nộp trước;

   - Các trường hợp giảm nghĩa vụ phải thu của người nộp thuế.

   Số dư bên Nợ: Phản ánh tiền thuế chuyên thu còn phải thu đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của người nộp thuế.

   Trường hợp có số dư bên Có: phản ánh số tiền người nộp thuế nộp thừa chưa xử lý.

   Tài khoản 131- Phải thu về thuế chuyên thu có 10 tài khoản cấp 2, như sau:

   - Tài khoản 13101- Thuế xuất khẩu

   - Tài khoản 13102- Thuế nhập khẩu

   - Tài khoản 13103- Thuế GTGT

   - Tài khoản 13104- Thuế TTĐB

   - Tài khoản 13105- Thuế chống bán phá giá

   - Tài khoản 13106- Thuế BVMT

   - Tài khoản 13107- Thuế tự vệ

   - Tài khoản 13108- Thuế chống phân biệt đối xử

   - Tài khoản 13109- Thuế chống trợ cấp

   - Tài khoản 13199- Thuế chuyên thu khác.

   Trên đây là quy định về kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 131- Phải thu về thuế chuyên thu từ năm 2019.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chế độ kế toán
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn