Khai thừa doanh thu bán hàng

Ngày hỏi:21/06/2014
Vậy tôi có cần huỷ hoá đơn GTGT của tháng 01 hay không?( hoá đơn xuất bán lẻ và đã khai báo thuế), hay làm biên bản điều chỉnh hoá đơn đã xuất ở tháng 01 Xin cám ơn

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Bình Phước tư vấn như sau:

  • Căn cứ khoản 3, Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính, về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, quy định.

   “Điều 20. Xử lý đối với hoá đơn đã lập

   Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)”.

   Căn cứ quy định trên. Công ty bạn tháng 01/2014 xuất hoá đơn bán lẻ đã kê khai thuế, đến nay phát hiệnsai sót thì đơn vị bạn phải lập biên bản ghi rõ sai sót, đồng thời lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, bạn kê khai điều chỉnh doanh số bán, thuế đầu ra, Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm.

   Chào bạn !


  Nguồn:

  Cục Thuế Bình Phước
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn