Khấu trừ thuế đối với các hóa đơn ghi sai thuế suất

Ngày hỏi:31/07/2016

Công ty được bên bán xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) của hàng hóa, dịch vụ mua vào có thuế suất ghi trên hóa đơn cao hơn thuế suất quy định. Trong trường hợp này, công ty có được phép khấu trừ thuế GTGT đầu vào mà không bắt buộc phải có xác nhận của cơ quan thuế trực tiếp quản lý người bán hay không?

  Nội dung này được Trang thông tin điện tử Báo Khánh Hòa tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 5(b), Điều 12 Thông tư 219/2013 hướng dẫn về thuế GTGT quy định việc xử lý trong trường hợp hóa đơn ghi sai mức thuế suất thuế GTGT như sau: “Đối với cơ sở kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ: Nếu thuế suất thuế GTGT ghi trên hóa đơn mua vào cao hơn thuế suất đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT thì khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT. Trường hợp xác định được bên bán đã kê khai, nộp thuế theo đúng thuế suất ghi trên hóa đơn thì được khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất ghi trên hóa đơn nhưng phải có xác nhận của cơ quan thuế trực tiếp quản lý người bán. Nếu thuế suất thuế GTGT ghi trên hóa đơn thấp hơn thuế suất quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT thì khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất ghi trên hóa đơn”.


   Căn cứ quy định trên, trong trường hợp hóa đơn đầu vào ghi sai thuế suất thuế GTGT, thuế suất ghi trên hóa đơn cao hơn thuế suất quy định thì công ty chỉ được khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất ghi trên hóa đơn khi xác định được bên bán đã kê khai, nộp thuế theo đúng thuế suất ghi trên hóa đơn và bắt buộc phải có xác nhận của cơ quan thuế trực tiếp quản lý người bán.


  Nguồn:

  Trang thông tin điện tử Báo Khánh Hòa
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn