Khi ủy nhiệm cho đơn vị khác xuất hóa đơn có được ghi tên đơn vị ủy nhiệm trên hóa đơn không?

Ngày hỏi:08/06/2019

Tôi được biết, theo quy định thì vẫn được ủy nhiệm cho đơn vị khác thực hiện việc xuất hóa đơn. Vậy Ban biên tập cho hỏi:Khi ủy nhiệm cho đơn vị khác xuất hóa đơn có được ghi tên đơn vị ủy nhiệm trên hóa đơn không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 17 Thông tư 39/2014/TT-BTC, có quy định:

   Điều 17. Ủy nhiệm lập hóa đơn

   1. Người bán hàng được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn cho hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ. Hóa đơn được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập vẫn phải ghi tên đơn vị bán là đơn vị ủy nhiệm và đóng dấu đơn vị ủy nhiệm phía trên bên trái của tờ hóa đơn (trường hợp hóa đơn tự in được in từ thiết bị của bên được ủy nhiệm hoặc hóa đơn điện tử thì không phải đóng dấu của đơn vị ủy nhiệm). Việc ủy nhiệm phải được xác định bằng văn bản giữa bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm.

   ...
   Như vậy, theo quy định trên thì trường hợp hóa đơn tự in từ thiết bị của bên được ủy nhiệm hoăc hóa đơn điện từ thì không phải đóng dấu của bên ủy nhiệm. Còn nếu các trường hợp khác thì vẫn phải ghi tên và đơn vị bán, và đóng dấu của đơn vị ủy nhiệm.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Bán hóa đơn giá trị gia tăng
  Báo cáo sử dụng hóa đơn
  Cách ghi hóa đơn
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn