Khối lượng thừa khi quyết toán công trình

Ngày hỏi:14/07/2009
Tôi là cán bộ một Ban Quản lý dự án, hiện nay Sở Tài Chính địa phương nơi tôi đang công tác quyết toán công trình xây lắp, hình thức hợp đồng là hợp đồng trọn gói (Công trình đấu thầu, thực hiện theo Nghị định số 58/2008/NDD-CP ngày 05/5/2008). Tuy nhiên khi phát hiện khối lượng nghiệm thu (trùng với khối lượng dự toán được duyệt và khối lượng ký kết hợp đồng) nhiều hơn khối lượng trong hồ sơ thiết kế được duyệt thì Sở Tài Chính lại trừ khối lượng thừa này và yêu cầu nhà thầu thi công phải hoàn trả lại cho Chủ đầu tư. Theo khoản 2, điều 48 - Hình thức hợp đồng trọn gói của Nghị định số 58/2008/NDD-CP thì đối với công việc xây lắp, nếu là hợp đồng trọn gói, sau khi ký hợp đồng khối lượng thực tế nhà thầu thi công hoàn thành công trình theo thiết kế (nhiều hợp hay ít hơn khối lượng trong hợp đồng) không ảnh hưởng đến số tiền thanh toán cho nhà thầu. Vậy, số tiền mà Sở Tài Chính xuất toán có phải nhà thầu chịu không hay Chủ đầu tư phải chịu?.

  Nội dung này được Trung tâm Thông tin tư vấn như sau:

  • Theo Quy định giá hợp đồng trọn gói không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với các khối lượng công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ các trường hợp được phép điều chỉnh có qui định trong hợp đồng (nếu có). Vì vậy đối với phần khối lượng tính thừa hay thiếu trong hợp đồng so với hồ sơ thiết kế sẽ không được tính bổ sung vào hợp đồng, trừ trường hợp trong hợp đồng có các qui định cụ thể khác.

   Theo như Bạn đã hỏi thì Sở Tài chính trừ đi khối lượng thừa so với hồ sơ thiết kế được duyệt là đúng và Nhà thầu thi công đã nhận khoản thanh toán phải hoàn trả lại chi phí này.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn