Không in sổ kế toán ra giấy sau khi khóa sổ có bị phạt?

Ngày hỏi:23/01/2019

Tôi đang tìm hiểu các nghiệp vụ về lĩnh vực kế toán nội bộ của doanh nghiệp. Theo tôi được biết trước khi khóa sổ đơn vị kế toán phải in sổ kế toán ra giấy. Anh chị cho tôi hỏi không in sổ kế toán ra giấy sau khi khóa sổ có bị phạt không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy đinh thì những sổ sách cần thiết đối với doanh nghiệp bao gồm:

   - Sổ nhật ký chung

   - Sổ nhật ký chi tiền

   - Số nhật ký thu tiền

   - Sổ tiền gửi ngân hàng: kẹp sổ phụ cùng chứng từ ngân hàng đằng sau sổ

   - Sổ quỹ tiền mặt

   - Sổ nhật ký bán hàng

   - Sổ nhật ký mua hàng

   - Sổ chi tiết và sổ tổng hợp công nợ phải thu

   - Sổ chi tiết và sổ tổng hợp công nợ phải trả

   - Sổ chi tiết tạm ứng, chi tiết phải thu/phải trả khác.

   - Sổ chi tiết vay/mượn khác.

   - Sổ chi tiết ngân hàng

   - Sổ cái các tài khoản: Có tài khoản nào trên bảng CĐ phát sinh tài khoản thì phải có sổ cái TK đó; các khoản nộp NSNN thì kẹp TK 333, các món vay kẹp TK 311,341, Bảng lương, bảng chấm công kẹp cùng TK 334…

   - Sổ theo dõi TSCĐ, CCDC

   - Thẻ kho/ sổ chi tiết vật tư

   - Bảng tổng hợp nhập xuất tồn từng kho

   Tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định 41/2018/NĐ-CP quy định:

   "2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

   a) Sổ kế toán không được ghi đầy đủ theo các nội dung chủ yếu theo quy định;

   b) Sửa chữa sai sót trên sổ kế toán không theo đúng phương pháp quy định;

   c) Không in sổ kế toán ra giấy sau khi khóa sổ trên phương tiện điện tử đối với các loại sổ kế toán phải in ra giấy theo quy định."

   Như vậy, đối với hành vi không in sổ kế toán ra giấy sau khi khóa sổ trên phương tiện điện tử đối với các loại sổ kế toán phải in ra giấy theo quy định thì sẽ bị phạt từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

   Trên đây là quy định về mức phạt đối với hành vi không in sổ kế toán ra giấy sau khi khóa sổ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn