Kiểm kê tài sản được quy định như thế nào?

Theo dõi sự thay đổi của Kiểm kê tài sản
Ngày hỏi:12/11/2018

Ban biên tập có nhận được mail của bạn Trần Ngọc thi (****@gmail.com) với nội dung: em đang có nhu cầu tìm hiểu một sdố vấn đề về kế toán theo quy định cũ, nhờ các anh/chị hỗ trợ giúp: Kiểm kê tài sản được quy định như thế nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Luật Kế toán 2003 03/2003/QH11có quy định về kiểm kê tài sản như sau:

   1. Kiểm kê tài sản là việc cân, đong, đo, đếm số lượng; xác nhận và đánh giá chất lượng, giá trị của tài sản, nguồn vốn hiện có tại thời điểm kiểm kê để kiểm tra, đối chiếu với số liệu trong sổ kế toán.

   2. Đơn vị kế toán phải kiểm kê tài sản trong các trường hợp sau:

   a) Cuối kỳ kế toán năm, trước khi lập báo cáo tài chính;

   b) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản hoặc bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp;

   c) Chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp;

   d) Xảy ra hỏa hoạn, lũ lụt và các thiệt hại bất thường khác;

   đ) Đánh giá lại tài sản theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

   e) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

   3. Sau khi kiểm kê tài sản, đơn vị kế toán phải lập báo cáo tổng hợp kết quả kiểm kê. Trường hợp có chênh lệch giữa số liệu thực tế kiểm kê với số liệu ghi trên sổ kế toán, đơn vị kế toán phải xác định nguyên nhân và phải phản ánh số chênh lệch và kết quả xử lý vào sổ kế toán trước khi lập báo cáo tài chính.

   4. Việc kiểm kê phải phản ánh đúng thực tế tài sản, nguồn hình thành tài sản. Người lập và ký báo cáo tổng hợp kết quả kiểm kê phải chịu trách nhiệm về kết quả kiểm kê.

   Trên đây là nội dung tư vấn. Mong là những thông tin chia sẻ trên đây sẽ giúp ích cho bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Kiểm kê tài sản
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn