Kiểm soát chứng từ kế toán ngân hàng đối với chứng từ điện tử

Ngày hỏi:21/12/2018

Tôi được biết . Các chứng từ kế toán trong ngân hàng rất đa dạng về chủng loại. Số lượng chứng từ phát sinh hàng ngày lớn. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi: Kiểm soát chứng từ kế toán ngân hàng đối với chứng từ điện tử được quy định ra sao? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Các chứng từ kế toán trong ngân hàng rất đa dạng về chủng loại. Số lượng chứng từ phát sinh hàng ngày lớn quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 9 Quyết định 1789/2005/QĐ-NHNN về Chế độ chứng từ kế toán ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành, cụ thể như sau:

   Việc kiểm soát chứng từ điện tử được chia thành hai phần, phần kỹ thuật thông tin phải được kiểm soát trước, sau đó mới tiến hành kiểm soát phần nội dung nghiệp vụ:

   - Kiểm soát kỹ thuật thông tin, bao gồm:

   + Mã nhận biết trên chứng từ phải đúng với mã đã quy định; các mật mã trên chứng từ phải đúng với mật mã quy định.

   +Tên tập tin phải được lập đúng tên và mẫu thông tin quy định; kiểm soát đảm bảo không có sự trùng lắp về nội dung thông tin trên chứng từ.

   + Nội dung chứng từ hợp lệ.

   - Kiểm soát phần nội dung nghiệp vụ:

   + Áp dụng biện pháp kiểm tra bằng mắt hoặc kết hợp kiểm tra bằng mắt với các thiết bị chuyên dùng để xác định tính đúng đắn của dữ liệu.

   + Kiểm tra chữ ký điện tử, ký hiệu mật và các mã khoá bảo mật trên chứng từ

   + Kiểm tra tên, số hiệu tài khoản, số dư tài khoản tiền gửi để chi trả số tiền trên chứng từ.

   + Kiểm tra sự tồn tại và dạng thức của một số vùng bắt buộc của chứng từ.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn