Kiểm soát sổ chi tiết tài khoản tiền mặt của Kho bạc Nhà nước

Ngày hỏi:15/09/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Phương Bắc, hiện tôi đang sinh sống và làm việc tại Tp Hà Nội, tìm hiểu quy định của pháp luật về kiểm soát hoạt động của Kho bạc Nhà nước, có thắc mắc tôi mong muốn nhận phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể: Kiểm soát sổ chi tiết tài khoản tiền mặt của Kho bạc Nhà nước được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Kiểm soát sổ chi tiết tài khoản tiền mặt của Kho bạc Nhà nước được quy định tại Khoản 2 Điều 10 Quyết định 888/QĐ-KBNN năm 2014 về Quy chế kiểm soát nghiệp vụ kế toán trong hệ thống Kho bạc Nhà nước, cụ thể như sau:

   Sau khi in sổ chi tiết tài khoản tiền mặt (bao gồm VND và ngoại tệ) từ chương trình kế toán, ghi bổ sung chức danh “Giám đốc” sau chức danh “Kế toán trưởng” và thực hiện ký đầy đủ các chức danh trên, đóng dấu Kế toán trước khi đưa vào lưu trữ.

   Việc đối chiếu số liệu quỹ tiền mặt với sổ kế toán chi tiết tiền mặt cần lưu ý một số nội dung sau:

   a) Cuối ngày làm việc, kế toán đối chiếu số liệu tồn quỹ tiền mặt được thực hiện theo hướng dẫn cụ thể của KBNN. Trong đó lưu ý các bước công việc sau:

   - Cuối ngày làm việc lập “Bảng kê tồn quỹ tiền mặt cuối ngày” theo hướng dẫn của KBNN.

   - Đối chiếu số liệu kho quỹ, xử lý các sai lệch nếu có.

   - Đầu giờ sáng ngày làm việc kế tiếp, đối chiếu tồn quỹ tiền mặt cuối ngày, đối chiếu số liệu với Sổ kế toán chi tiết tiền mặt theo mẫu S2-02/KB-TABMIS sau khi in.

   b) “Bảng kê tồn quỹ tiền mặt cuối ngày” và sổ chi tiết tiền mặt cùng ngày được lưu trong tập chứng từ kế toán hàng ngày theo quy định.

   c) Trường hợp cuối ngày làm việc, sau khi thực hiện đầy đủ các quy trình nghiệp vụ theo quy định, kế toán có thể in sổ kế toán chi tiết tiền mặt trên chương trình TABMIS. Trong trường hợp này, đơn vị không cần lập “Bảng kê tồn quỹ tiền mặt cuối ngày”, mà thực hiện đối chiếu trực tiếp trên sổ kế toán chi tiết tiền mặt vào thời điểm cuối ngày làm việc.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn