Kiểm soát số liệu tài khoản thanh toán vốn của Kho bạc Nhà nước

Ngày hỏi:15/09/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Hữu Phát, tìm hiểu quy định của pháp luật về hoạt động kiểm soát hoạt động của Kiểm toán nhà nước, có thắc mắc mong muốn nhận phản hồi từ Ban biên tập. Cụ thể: Kiểm soát số liệu tài khoản thanh toán vốn của Kho bạc Nhà nước được quy định như thế nào?

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Kiểm soát số liệu tài khoản thanh toán vốn của Kho bạc Nhà nước được quy định tại Khoản 4 Điều 10 Quyết định 888/QĐ-KBNN năm 2014 về Quy chế kiểm soát nghiệp vụ kế toán trong hệ thống Kho bạc Nhà nước, cụ thể như sau:

   Thực hiện đối chiếu số liệu các tài khoản điều chuyển vốn giữa KBNN cấp trên và KBNN cấp dưới hàng tháng vào ngày mùng 10 tháng sau liền kề. Vào ngày đầu tháng sau, KBNN cấp trên in 02 liên sổ chi tiết tài khoản thanh toán vốn, ký, đóng dấu (ghi rõ ngày… tháng…. năm…) và gửi cho KBNN cấp dưới để đối chiếu số liệu, nếu khớp đúng KBNN cấp dưới xác nhận và gửi trả KBNN cấp trên 01 bản, 01 bản đóng dấu và lưu trước ngày 10 tháng sau. KBNN cấp trên tổ chức lưu trữ theo quy định. Trường hợp có chênh lệch giữa ngày điều vốn đi và ngày nhận điều chuyển vốn; giữa số tiền điều chuyển vốn đi và số tiền nhận phải kịp thời xác minh nguyên nhân và có biện pháp xử lý đảm bảo quản lý chặt chẽ, an toàn.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn