Kiểm soát số liệu thanh toán với đối với thanh toán điện tử song phương của Kho bạc Nhà nước

Ngày hỏi:15/09/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Phan Viết Long, hiện đang làm việc tại một đơn vị kiểm toán nhà nước, có thắc mắc tôi mong nhận phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể: Kiểm soát số liệu thanh toán với đối với thanh toán điện tử song phương của Kho bạc Nhà nước được quy định như thế nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Kiểm soát số liệu thanh toán với đối với thanh toán điện tử song phương của Kho bạc Nhà nước quy định tại Khoản 5.2 Điều 10 Quyết định 888/QĐ-KBNN năm 2014 về Quy chế kiểm soát nghiệp vụ kế toán trong hệ thống Kho bạc Nhà nước, cụ thể như sau:

   Các đơn vị KBNN thực hiện đối chiếu số liệu các tài khoản tiền gửi thanh toán điện tử song phương theo đúng quy trình đã quy định, trong đó lưu ý một số nội dung sau:

   - Tài khoản tiền gửi thanh toán của Sở giao dịch và các đơn vị KBNN huyện chỉ được dùng để hạch toán các khoản thu, chi của NSNN, các khoản thu, chi khác của KBNN và các khoản quyết toán cuối ngày theo quy định.

   - Hàng ngày, các đơn vị KBNN thực hiện đối chiếu số phát sinh trên tài khoản, số liệu lệnh quyết toán đảm bảo khớp đúng tổng số món, tổng số tiền, chi tiết từng món, số phát sinh về quyết toán và kết chuyển cuối ngày, số dư cuối ngày của tài khoản tiền gửi thanh toán, tài khoản chuyên thu.

   - Việc quyết toán số phát sinh trong ngày tài khoản tiền gửi thanh toán, tài khoản chuyên thu đến thời điểm “cut off time” được thực hiện theo nguyên tắc: Kết chuyển riêng biệt tổng doanh số phát sinh bên Nợ, bên Có (không kết chuyển theo chênh lệch bù trừ giữa bên Nợ, bên Có), chỉ thực hiện kết chuyển khi dữ liệu giữa KBNN với NHTM nơi mở tài khoản đã khớp đúng.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn