Kiểm soát việc sử dụng các tài khoản kế toán phù hợp của Kho bạc Nhà nước

Ngày hỏi:15/09/2018

Bạn Nguyễn Thành, hiện bạn đang làm việc tại một đơn vị kiểm toán của Tổng kiểm toán nhà nước, có thắc mắc tôi mong muốn nhận phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể: Kiểm soát việc sử dụng các tài khoản kế toán phù hợp của Kho bạc Nhà nước được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Kiểm soát việc sử dụng các tài khoản kế toán phù hợp của Kho bạc Nhà nước quy định tại Khoản 1 Điều 9 Quyết định 888/QĐ-KBNN năm 2014 về Quy chế kiểm soát nghiệp vụ kế toán trong hệ thống Kho bạc Nhà nước, cụ thể như sau:

   - Thực hiện kiểm tra, rà soát lại các tài khoản sử dụng cho từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh đảm bảo việc sử dụng tài khoản kế toán phù hợp và đúng chế độ quy định.

   - Các tài khoản phải thu, phải trả, tài khoản trung gian phải được sử dụng theo đúng tính chất tài khoản, tránh sử dụng nhầm lẫn các tài khoản này dẫn đến sai lệch số dư tài khoản.

   - Chỉ có các tài khoản thu, chi NSNN, cân đối thu, chi và các tài khoản trung gian mới được phép phát sinh ở kỳ năm trước.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn