Kiểm toán Nhà nước được thực hiện tại đơn vị nào?

Ngày hỏi:05/10/2018

Tôi có một chút thắc mắc mong được giải đáp, tôi đang tìm hiểu các quy định pháp luật về kiểm toán Nhà nước, anh chị cho tôi hỏi kiểm toán Nhà nước sẽ được thực hiện tại đơn vị nào? Đơn vị tư nhân có phải là đối tượng của kiểm toán nhà nước? Mong anh chị giải đáp thắc mắc giúp tôi, cảm ơn anh chị.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Kiểm toán Nhà nước được thực hiện tại đơn vị nào?
   (ảnh minh họa)
  • Tại Điều 55 Luật kiểm toán nhà nước 2015 quy định những đơn vị được kiểm toán nhà nước như sau:

   - Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan khác của Nhà nước ở trung ương.

   - Cơ quan được giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp.

   - Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan khác của Nhà nước ở địa phương.

   - Đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.

   - Đơn vị quản lý, sử dụng dự trữ quốc gia; quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách.

   - Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có sử dụng kinh phí, ngân quỹ nhà nước.

   - Đơn vị sự nghiệp công lập.

   - Tổ chức quản lý tài sản quốc gia.

   - Ban quản lý dự án đầu tư có nguồn kinh phí ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.

   - Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ. Đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống, khi cần thiết, Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định lựa chọn mục tiêu, tiêu chí, nội dung và phương pháp kiểm toán phù hợp.

   - Đơn vị nhận trợ giá, trợ cấp của Nhà nước, đơn vị có công nợ được Nhà nước bảo lãnh mà không phải là doanh nghiệp có quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước. Các đơn vị này có thể thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán; doanh nghiệp kiểm toán phải thực hiện việc kiểm toán theo chuẩn mực, quy trình kiểm toán nhà nước và gửi báo cáo kiểm toán cho Kiểm toán nhà nước.

   - Cơ quan được giao quản lý, sử dụng nợ công.

   Theo quy định trên thì đơn vị tư nhân không thuộc trường hợp các đơn vị được kiểm toán Nhà nước.

   Trên đây là nội dung tư vấn về quyền và nghĩa vụ của đơn vị được kiểm toán Nhà nước.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn