Kiểm toán viên không được ký liên tục vào báo cáo kiểm toán cho một đơn vị trong bao lâu?

Ngày hỏi:06/11/2018

Tôi đang tìm hiểu các quy định của lĩnh vực kế toán, kiểm toán. Theo tôi được biết thì kiểm toán viên sẽ bị hạn chế về thời gian tham gia kiểm toán cho một đơn vị được kiểm toán. Anh chị cho tôi hỏi kiểm toán viên không được ký liên tục vào báo cáo kiểm toán cho một đơn vị trong thời gian bao lâu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Báo cáo kiểm toán là văn bản do kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam lập sau khi kết thúc việc kiểm toán, đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính và những nội dung khác đã được kiểm toán theo hợp đồng kiểm toán.

   Tại Điều 16 Nghị định 17/2012/NĐ-CP quy định như sau:

   "1. Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán về các công việc kiểm toán khác của các đối tượng bắt buộc phải kiểm toán theo quy định của pháp luật được lập theo quy định của chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.

   2. Kiểm toán viên hành nghề không được ký báo cáo kiểm toán cho một đơn vị được kiểm toán quá ba (03) năm liên tục."

   Như vậy, kiểm toán viên không được ký báo cáo kiểm toán cho một đơn vị được kiểm toán ba (03) năm liên tục.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn