Ký hợp đồng đặt in hóa đơn không đầy đủ nội dung theo hướng dẫn thì bị phạt như thế nào?

Ngày hỏi:06/03/2019

Chào anh chị, em có vấn đề như sau: Công ty em có ký hợp đồng in đặt hóa đơn đối công ty kia, tuy nhiên hợp đồng in này bị cơ quan thuế cho là không đầy đủ và không đúng theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Anh chị cho em trong trường hợp này sẽ bị xử phạt như thế nào? Xin giải đáp giúp em với ạ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư 176/2016/TT-BTC sửa đổi khoản 1 Điều 6 Thông tư 10/2014/TT-BTC quy định như sau:

   "b) Trường hợp đặt in hoá đơn đã ký hợp đồng in bằng văn bản nhưng hợp đồng in không đầy đủ nội dung hoặc tổ chức nhận in hoá đơn tự in hoá đơn đặt in đã ký quyết định tự in hoá đơn nhưng quyết định tự in hoá đơn không đầy đủ nội dung theo hướng dẫn tại Thông tư của Bộ Tài chính về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ thì:

   b.1) Phạt cảnh cáo đối với trường hợp bên đặt in và bên nhận đặt in hoá đơn đã ký phụ lục hợp đồng bổ sung các nội dung còn thiếu, tổ chức nhận in hoá đơn tự in hoá đơn đặt in ký quyết định bổ sung các nội dung còn thiếu trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra, thanh tra.

   b.2) Phạt tiền ở mức tối thiểu của khung tiền phạt là 500.000 đồng đối với trường hợp bên đặt in và bên nhận đặt in hoá đơn không ký phụ lục hợp đồng bổ sung các nội dung còn thiếu, tổ chức nhận in hoá đơn không ký quyết định bổ sung các nội dung còn thiếu. Đồng thời bên đặt in và bên nhận đặt in hoá đơn phải bổ sung các nội dung còn thiếu của hợp đồng.”

   Theo đó, trường hợp đặt in hóa đơn đã ký hợp đồng in bằng văn bản nhưng hợp đồng không đủ nội dung theo hướng dẫn của Bộ Tài chính thì sẽ bị phạt cảnh cảnh hoặc phạt tiền ở mức tối thiểu là 500.000 đồng.

   Trên đây là mức xử phạt về hành vi ký hợp đồng in đặt hóa đơn không đầy đủ nội dung.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn