Lập bảng tổng hợp số liệu và tính toán chỉ tiêu trong lập báo cáo tài chính tổng hợp

Ngày hỏi:20/12/2018

Tôi đang tìm hiểu các quy định về lập báo cáo tài chính tổng hợp của cơ quan nhà nước. Theo thông tin tôi được biết thì Bộ Tài chính vừa mới ban hành văn bản về lập báo cáo tài chính của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên. Anh chị cho tôi hỏi việc Lập bảng tổng hợp số liệu và tính toán chỉ tiêu trong lập báo cáo tài chính tổng hợp được quy định như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 15 Thông tư 99/2018/TT-BTC, có hiệu lực ngày 01/01/2019, quy định lập bảng tổng hợp số liệu và tính toán chỉ tiêu trong lập báo cáo tài chính tổng hợp như sau:

   1. Trong quá trình lập báo cáo tài chính tổng hợp đơn vị kế toán cấp trên phải lập bảng tổng hợp số liệu theo mẫu quy định tại Thông tư này. Bảng tổng hợp số liệu là căn cứ để đơn vị kế toán cấp trên lập báo cáo tài chính tổng hợp, báo cáo bổ sung thông tin tài chính của mình.

   2. Bảng tổng hợp số liệu được lập trên cơ sở số liệu báo cáo tài chính của đơn vị kế toán cơ sở, báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán trung gian và báo cáo bổ sung thông tin tài chính của các đơn vị kế toán thuộc phạm vi tổng hợp báo cáo.

   3. Sau khi tổng hợp số liệu, đơn vị kế toán cấp trên phải thực hiện loại trừ các giao dịch nội bộ và tính toán các chỉ tiêu để trình bày trên báo cáo tài chính tổng hợp. Các chỉ tiêu phải loại trừ giao dịch nội bộ trên các báo cáo tài chính tổng hợp cụ thể như sau:

   a) Đối với báo cáo tình hình tài chính tổng hợp

   - Loại trừ số dư tại ngày lập báo cáo tài chính đối với các khoản phải thu nội bộ, bao gồm các chỉ tiêu: Phải thu khách hàng, trả trước cho người bán và các khoản phải thu khác.

   - Loại trừ số dư tại ngày lập báo cáo tài chính đối với các khoản nợ phải trả bao gồm các chỉ tiêu: Phải trả nhà cung cấp, các khoản nhận trước của khách hàng và nợ phải trả khác.

   - Loại trừ số dư tại ngày lập báo cáo tài chính đối với các khoản đầu tư tài chính và khoản nhận đầu tư (ngắn hạn và dài hạn) giữa các đơn vị trong nội bộ đơn vị lập báo cáo.

   b) Đối với báo cáo kết quả hoạt động tổng hợp

   - Loại trừ giao dịch bán hàng nội bộ trong năm.

   - Loại trừ giao dịch điều chuyển doanh thu trong nội bộ mà cả đơn vị điều chuyển và đơn vị nhận điều chuyển đều phản ánh doanh thu trên báo cáo kết quả hoạt động.

   c) Đối với báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp

   Loại trừ các dòng tiền lưu chuyển trong phạm vi nội bộ đơn vị lập báo cáo tài chính tổng hợp.

   4. Bảng tổng hợp số liệu được đơn vị kế toán cấp trên bảo quản, lưu trữ như đối với sổ kế toán tổng hợp.

   Trên đây là quy định về lập bảng tổng hợp số liệu và tính toán chỉ tiêu trong lập báo cáo tài chính tổng hợp.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn